Galluogi'r Bar Hygyrchedd

TAG Uwch Gyfrannol/Safon Uwch Astudiaethau'r Cyfryngau

Disgrifiad o'r Rhaglen

‘Everything means something. We just need to find out how to read it’ – Phillip Pullman

Yn oes ddigidol heddiw, mae Astudiaethau'r Cyfryngau yn hynod o ddefnyddiol wrth fynd i'r afael â, dadansoddi a deall effeithiau'r cyfryngau torfol modern.   Yn bennaf mae'n denu myfyrwyr sydd am: 

  • Ddehongli Byd y Cyfryngau o’u Cwmpas
  • Creu Cynyrchiadau Cyfryngau eu Hunain
  • Gwella eu Dealltwriaeth o Gynhyrchion y Cyfryngau
  • Adeiladu eu Gyrfaoedd mewn Diwydiannau sy’n Gysylltiedig â'r Cyfryngau

Rydym yn cynnig cyfle i bob myfyriwr y cyfryngau gymryd rhan mewn Teithiau allanol, Sgyrsiau a Chyfleoedd, megis Clwb Ffilm arobryn y coleg.   Mae'r rhain yn ychwanegu'n helaeth at brofiad y dysgwyr a’u gallu i gymhwyso'u profiadau i'w dysgu: gan wella dealltwriaeth a chynyddu potensial.

Cipolwg

  Llawn Amser

  UG - Blwyddyn   Safon Uwch - 2 Flynedd

  Campws Graig

Nodweddion y Rhaglen

Daw myfyrwyr ar draws ystod o Destunau Cyfryngau, ar ffurf print a chlyweled

Staff addysgu sydd â lefel uchel o arbenigedd mewn Cyfryngau/Ffilm

Ystod o asesiadau ar ffurf arholiadau a gwaith cwrs

Darparu sail gadarn ar gyfer symud ymlaen i Addysg Uwch

Cynyddu dealltwriaeth o'r byd o'n cwmpas

Rhoi cyfle i ddatblygu sgiliau ymarferol

Mae'n cynnig profiad dysgu creadigol a dynamig

Cynnwys y Rhaglen

Lefel UG

Uned 1: Ymchwilio i’r Cyfryngau

Uned 2: Creu Cynhyrchiad y Cyfryngau

 

Lefel U2

Uned 3: Y Cyfryngau yn yr Oes Fyd-eang

Uned 4: Creu Cynhyrchiad ar gyfer Gwahanol Gyfryngau 

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae llwybrau gyrfaol sy'n agored i fyfyrwyr y Cyfryngau yn cynnwys dilyniant i gyrsiau’r Cyfryngau yn y Brifysgol mewn Newyddiaduraeth, Ysgrifennu Sgriptiau, Cynhyrchu, Cyfarwyddo, Astudiaethau Cyfryngau Uwch, Hysbysebu a llawer, llawer mwy.     Yn ogystal, mae Astudiaethau’r Cyfryngau yn ychwanegiad gwych i'r rheiny sy'n dilyn llwybrau sy'n gysylltiedig â Saesneg, Hanes, Gwleidyddiaeth, y Gyfraith a Seicoleg.

Asesu'r Rhaglen

Lefel UG:

Uned 1: arholiad ysgrifenedig (24% y Safon Uwch derfynol)

Uned 2: - Gwaith cwrs (16% y Safon Uwch derfynol)

 

Lefel U2:

Uned 3: asesiad rheoledig ym Mehefin (36% y Safon Uwch derfynol)

Uned 4: Prosiect Cynhyrchiad ar gyfer y Gwahanol Gyfryngau (24% y Safon Uwch derfynol)

Gofynion y Rhaglen

UG/Safon Uwch Mathemateg. 

Bydd yn ofynnol i fyfyrwyr 16 i 19 oed fod ag o leiaf chwech i saith TGAU graddau A* i C. 

O leiaf gradd B mewn TGAU Mathemateg Haen Uwch.  Byddai hefyd yn fanteisiol o ran paratoi ar gyfer astudio Safon Uwch mathemateg bod tystysgrif CBAC mewn mathemateg ychwanegol yn cael ei hastudio ochr yn ochr â TGAU mathemateg. 

UG/Safon Uwch Mathemateg Bellach 

Fel rheol bydd yn ofynnol i fyfyrwyr 16 i 19 oed fod ag o leiaf chwech i saith TGAU graddau A* i C. 

Mae angen o leiaf gradd A mewn TGAU Mathemateg Haen Uwch i astudio Safon Uwch mathemateg bellach. Yn ddelfrydol, bydd myfyrwyr hefyd wedi astudio cymhwyster CBAC lefel 2 Mathemateg Ychwanegol. 

Costau Ychwanegol 

Bydd gennych fynediad i ystod o gyfarpar ac adnoddau, a fydd yn ddigonol ar gyfer cwblhau eich rhaglen astudio.

Does dim costau ychwanegol i astudio’r cwrs hwn, fodd bynnag, bydd angen i chi ddarparu eich ffolder cwrs a deunydd ysgrifennu eich hun.  Bydd angen cyfrifiannell Casio fx 991 EX arnoch hefyd.