Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Y Celfyddydau Creadigol A Pherfformio

Mae’n ffaith dra hysbys bod astudio pwnc creadigol yn gallu rhoi hwb sylweddol i’ch cyflawniad. Dengys myfyrwyr sy'n integreiddio'r celfyddydau i'w hopsiynau berfformiad cyflawn gwell mewn sgiliau meddwl beirniadol a sgiliau llafar.  

Mae dilyn pynciau yn y celfyddydau yn eich galluogi i wir ddatblygu eich creadigrwydd, un o’r nodweddion y mae galw mawr amdani gan gyflogwyr. Trwy eich pynciau creadigol, byddwn yn eich helpu i ddatblygu eich annibyniaeth, eich sgiliau cydsymud rhwng y dwylo-llygad a’ch sgiliau meddwl yn greadigol i ddod yn agored eich meddwl ac yn arloesol yn eich dull o ddatrys problemau.

Mae pynciau celfyddydol yn annog hunanfynegiant, a chreadigrwydd a gallant feithrin hyder yn ogystal ag ymdeimlad o hunaniaeth unigol. Gall creadigrwydd helpu gyda lles hefyd, gwell iechyd a hapusrwydd, a gall roi balans o bynciau i chi ar draws eich diwrnod coleg, gan roi cyfle i chi fyfyrio, gwneud a mwynhau.