Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Ieithoedd, Llenyddiaeth A Sgiliau Llythrennedd

Rydym yn byw mewn cymdeithas fyd-eang amlieithog lle mae iaith o’n cwmpas ym mhob man. Mae astudio iaith neu lenyddiaeth ar lefel Safon Uwch yn sgil gydol oes, a fydd yn darparu llu o sgiliau trosglwyddadwy i chi a fydd yn cynnig ystod eang o gyfleoedd gyrfa. Byddwch yn dysgu technegau dadansoddi pwysig a fydd yn ddefnyddiol ar draws ystod o bynciau a thasgau ymchwil.

Bydd astudio iaith, boed yn Gymraeg, Saesneg neu iaith dramor fodern, yn cynyddu eich dealltwriaeth o sut mae ystyr trwy eirfa yn cael ei greu mewn testunau llenyddol ac yn datblygu'r gallu i ymateb i'r gair ysgrifenedig neu lafar a’i ddadansoddi.

Mae’r sgiliau, y wybodaeth a’r cymwysterau y byddwch chi’n eu hennill wrth astudio unrhyw un o’r pynciau hyn yn hynod o werthfawr i’w cael wrth i chi symud ymlaen i lefelau dysgu uwch, neu wrth i chi gamu i fyd gwaith.