Galluogi'r Bar Hygyrchedd

TAG Uwch Gyfrannol/Safon Uwch Mathemateg / Mathemateg Bellach

Disgrifiad o'r Rhaglen

Mathemateg yw'r ffurf uchaf o weithgaredd deallusol y gall dyn gymryd rhan ynddo.

Dywedodd Pythagoras unwaith, “rhif yw popeth!”

Trwy astudio UG/Safon Uwch mewn mathemateg byddwch yn darganfod pa mor fawr yw’r rhan y mae mathemateg yn ei chwarae yn y byd, sef iaith sylfaenol cyfathrebu mewn gwyddoniaeth a’r cyfanfyd yn gyffredinol.

Trwy ymgymryd â chwrs mewn UG/Safon Uwch Mathemateg  a/neu Safon Uwch Mathemateg Bellach byddwch yn datblygu eich sgiliau dadansoddol, datrys problemau, meddwl yn feirniadol, rhifedd a chyfathrebu.

Cipolwg

  Llawn Amser

  UG - Blwyddyn. Safon Uwch Llawn - 2 Flynedd

  Campws Graig

Nodweddion y Rhaglen

Mae’r cwrs UG/Safon Uwch mewn Mathemateg yn adeiladu ar wybodaeth a enillwyd o’r cwrs TGAU mathemateg haen uwch, ond mae’n datblygu’r deunydd yn drwyadl i lefel uchel wrth baratoi ar gyfer gradd brifysgol mewn Mathemateg/Gwyddoniaeth.

Cyflwynir y cwrs drwy fformat arddull darlith sydd hefyd yn cynnwys trafodaeth ddosbarth, peth gwaith grŵp, ynghyd â thrafodaeth un i un gyda’ch darlithwyr a chymheiriaid. Ar ddiwedd y rhan fwyaf o ddarlithoedd, gosodir ymarferion gwaith cartref graddedig sy'n cael eu marcio/eu hasesu a'u dychwelyd i chi gyda chywiriadau ac awgrymiadau addas ar sut i wella.

Cynnwys y Rhaglen

Mae’r rhaglenni UG/Safon Uwch Mathemateg a Mathemateg Bellach yn cynnwys astudio’r elfennau craidd Mathemateg Bur, Mecaneg ac Ystadegau. Dyma bileri'r holl gyrsiau mathemateg, sy’n darparu paratoad cadarn a thrwyadl i chi ar gyfer astudiaeth bellach mewn Addysg Uwch neu ar gyfer cyflogaeth.

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae’r rhan fwyaf o fyfyrwyr Safon Uwch Mathemateg yn symud ymlaen i addysg uwch i ddilyn cwrs gradd. Fodd bynnag, mae rhai yn dewis cyflogaeth.

Bydd y sgiliau rhifiadol, rhesymegol, dadansoddol a meddwl yn feirniadol y byddwch yn eu datblygu drwy’r cwrs hwn yn sicrhau lefelau uchel o gyflogadwyedd.

I’r myfyrwyr hynny sy’n gobeithio sicrhau lle yn un o brifysgolion y Grŵp Russell yn ogystal â phrifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt ar gyfer y gwyddorau naturiol, economeg, ac ati, mae cael Safon Uwch mewn Mathemateg Bellach yn aml yn ddymunol, neu mewn rhai achosion, yn hanfodol.

Asesu'r Rhaglen

Trwy arholiadau allanol yn unig. 

Dau arholiad modiwl ar ddiwedd y flwyddyn gyntaf a dau bellach ar ddiwedd yr ail flwyddyn ar gyfer myfyrwyr Safon Uwch. 

Mae myfyrwyr Mathemateg Bellach yn sefyll Safon Uwch Mathemateg ar ddiwedd y flwyddyn gyntaf ac yna’n mynd ymlaen i astudio pum uned Mathemateg Bellach ychwanegol yn yr ail flwyddyn.

Gofynion y Rhaglen

UG/Safon Uwch Mathemateg

Fel rheol mae'n ofynnol i fyfyrwyr 16 - 19 oed fod ag o leiaf 6/7 TGAU gradd A* - C.

O leiaf gradd B mewn TGAU Mathemateg Haen Uwch. Byddai hefyd o fudd o ran paratoi ar gyfer astudio Safon Uwch mathemateg bod tystysgrif CBAC mewn mathemateg ychwanegol yn cael ei hastudio ochr yn ochr â TGAU mathemateg. 

UG/Safon Uwch Mathemateg Bellach

Fel rheol mae'n ofynnol bod gan fyfyrwyr 16 - 19 oed o leiaf 6/7 TGAU gradd A* - C.

Mae angen o leiaf gradd A mewn TGAU Mathemateg Haen Uwch i astudio Safon Uwch Mathemateg Bellach. Yn ddelfrydol, bydd myfyrwyr hefyd wedi astudio cymhwyster CBAC Lefel 2 Mathemateg Ychwanegol.

                                                       

 

Costau Ychwanegol

Bydd gennych fynediad i ystod o gyfarpar ac adnoddau, a fydd yn ddigonol ar gyfer cwblhau eich rhaglen astudio.

Nid oes costau ychwanegol i astudio’r cwrs hwn, fodd bynnag, bydd angen i chi ddarparu eich ffolder cwrs a deunydd ysgrifennu eich hun. Bydd angen cyfrifiannell Casio fx 991 EX arnoch hefyd.