Ffon: 01554 748179

Amaethyddiaeth Lefel 2 a Diploma Lefel 2 BTEC mewn Amaethyddiaeth


Corff Dyfarnu:

BTEC

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Mae'r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Rhaglen Disgrifiad

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at ddysgwr sydd â rhywfaint o brofiad o ffermio ymarferol.   Mae’n cynnwys elfennau o Wyddor planhigion ac anifeiliaid, hwsmonaeth anifeiliaid a pheiriannau.  Y gymysgedd o addysgu ymarferol i'r addysgu yn yr ystafell ddosbarth yw 50:50.

Mae yna floc o brofiad gwaith yn y Gwanwyn sy’n orfodol.  Fel rhan o’r cwrs hwn bydd yn rhaid i chi weithio tuag at naill ai gradd C mewn Mathemateg a Saesneg/ Cymraeg, neu ddilyn Sgiliau Hanfodol mewn rhifedd a chyfathrebu. 

 

 

 

Rhaglen Nodweddion

 • Dull astudio llawn amser
 • Adnoddau a chyfleusterau ardderchog
 • Cymysgedd ardderchog o wersi ymarferol a theori
 • Cyfwerth â 4 TGAU
 • Mae’r cwrs yn cynnwys profiad gwaith
 • Ymweliadau, siaradwyr gwadd a theithiau astudio ardderchog

Dilyniant a Chyflogaeth

Bydd cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus yn gwneud myfyrwyr yn gymwys i symud ymlaen i gyrsiau addysg bellach eraill ar Lefel 3.  Mae’r cwrs yn rhoi hyfforddiant ymarferol cynhwysfawr i'r rheiny sydd am fynd ati i ffermio’n ymarferol.  Yn ogystal mae’n darparu gwybodaeth graidd ragorol ar gyfer Prentisiaeth.

Cynnwys y Rhaglen

Er mwyn cael y diploma llawn y modiwlau a gyflwynir yw:

Gorfodol: -

 • Profiad Gwaith
 • Rheolaeth Busnes   
 • Cynhyrchu Anifeiliaid Fferm

Yn ogystal â thri o'r canlynol: -

 • Bioleg Planhigion ac Anifeiliaid
 • Cynhyrchu Glaswellt a Chnydau Porthiant
 • Hwsmonaeth Gwartheg Godro a Gwartheg Bîff
 • Gweithrediadau Peiriannau
 • Cynnal a Chadw Ystâd
 • Arferion Gweithdy
 • Hwsmonaeth Defaid a Gyrru Tractor

Dull Asesu

Asesir y cwrs yn barhaus trwy aseiniadau, taflenni gwaith ac asesiadau sgiliau ymarferol.

Gofynion Mynediad

 • Gradd uchel mewn cymhwyster Lefel 1.
 • 4 TGAU gydag o leiaf 1 TGAU Gradd A* i C mewn Mathemateg, Cymraeg Iaith, Saesneg Iaith.
 • Hefyd, rhaid i chi gael cyfweliad llwyddiannus a dangos brwdfrydedd dros Amaethyddiaeth
Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Full Time Gelli Aur Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY