Ffon: 01554 748179

Antur Awyr Agored L3


Corff Dyfarnu:

BTEC

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

2 flynedd

Cyflenwi Dwyieithog:

Mae'r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Rhaglen Disgrifiad

Bydd y cymhwyster hwn yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu'r sgiliau a'r wybodaeth hanfodol ar gyfer cychwyn ar yrfa mewn ystod o ddiwydiannau gweithgareddau awyr agored/antur. Bydd y cymhwyster yn rhoi cipolwg i'r myfyrwyr o'r amrywiol lwybrau galwedigaethol yn ogystal â'u helpu i symud ymlaen yn eu gwaith presennol neu ddilyn astudiaethau pellach ar lefel uwch.

Rhaglen Nodweddion

  • Mae'r cwrs yn cynnig cyfle i astudio Antur Awyr Agored mewn amrywiaeth eang o weithgareddau.
  • Mae ein lleoliad unigryw a'n cysylltiadau agos â darparwyr y sir yn gwneud y cwrs arbenigol hwn yn un unigryw iawn, sy'n defnyddio'r adnoddau amgylcheddol naturiol cyfagos ynghyd â thîm ymroddedig o hwyluswyr Addysg Awyr Agored.
  • Caiff myfyrwyr eu hannog i ddatblygu eu sgiliau personol a byddant yn cael eu harwain tuag at ennill dyfarniadau Corff Llywodraethol Cenedlaethol pellach yn eu maes diddordeb arbennig.
  • Mae'r gweithgareddau y gallai'r myfyrwyr ddisgwyl ymwneud â nhw'n cynnwys: canwio, caiacio (dwr gwastad, afon ac ewyn y môr), dringo creigiau (chwaraeon, traddodiadol a chlogfeini), abseilio, hwylio, hwylfyrddio, mordwyo a gwaith alldaith, beicio mynydd, cerdded ceunentydd, arfordiro, a chyfeiriadu
  • Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus, gall myfyrwyr symud ymlaen i addysg uwch, gan astudio Addysg Awyr Agored ar lefel gradd neu radd sylfaen.
  • Mae cymorth dysgu ar gael i helpu myfyrwyr gyda gwaith unigol a gwaith grwp.

Dilyniant a Chyflogaeth

Bydd y cymhwyster hwn yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu'r sgiliau a'r wybodaeth hanfodol ar gyfer cychwyn ar yrfa mewn ystod o ddiwydiannau gweithgareddau awyr agored/antur. Bydd y cymhwyster yn rhoi cipolwg i'r myfyrwyr o'r amrywiol lwybrau galwedigaethol yn ogystal â'u helpu i symud ymlaen yn eu gwaith presennol neu ddilyn astudiaethau pellach ar lefel uwch.

Cynnwys y Rhaglen

Mae'r cwrs ar ffurf 12 uned, 6 uned orfodol/graidd a 6 uned ddewisol.

Unedau Gorfodol: Egwyddorion ac Arferion Antur Awyr Agored, Cyfarpar a Chyfleusterau ar gyfer Gweithgareddau Awyr Agored ac Anturus, Egwyddorion Anatomeg a Ffisioleg, Ffisioleg Ffitrwydd; Asesu Risg mewn Chwaraeon; Hyfforddiant a Rhaglennu Ffitrwydd; Arweinyddiaeth mewn Chwaraeon, Sgiliau ar gyfer Gweithgareddau Awyr Agored ac Anturus ar Dir, Sgiliau ar gyfer Gweithgareddau Awyr Agored ac Anturus ar Ddwr, Alldeithiau Awyr Agored ac Anturus, Anturiaethau Awyr Agored Amgen, Effaith a Chynaladwyedd mewn Antur Awyr Agored, Addysg Amgylcheddol ar gyfer Antur Awyr Agored.

Bydd y dysgwyr yn astudio'r Fagloriaeth Cymru Uwch ochr yn ochr â'r cymhwyster hwn.

Dull Asesu

Mae'r asesu'n seiliedig ar waith cwrs. Mae'r ffurf o asesu yn amrywio ac yn cynnwys: asesiad ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig, astudiaethau achos, senarios a chyflwyniadau myfyrwyr. Gall yr asesu gynnwys profion meistrolaeth ond nid oes yna arholiadau ysgrifenedig ffurfiol. Caiff pob uned ei hasesu a'i graddio a dyfernir gradd gyffredinol ar gyfer y cymhwyster.

Gofynion Mynediad

Fel rheol dylai myfyrwyr 16-19 oed fod ag o leiaf un o'r canlynol: Diploma Cyntaf BTEC gradd Teilyngdod neu uwch; o leiaf pump TGAU graddau A* - C yn cynnwys Cymraeg Mamiaith/Saesneg neu Fathemateg. Gellir ystyried myfyrwyr hyn heb gymwysterau ffurfiol fel y mynno'r gyfadran.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Full Time Graig Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY