Ffon: 01554 748179

BSc Hyfforddiant a Pherfformiad Pêl-droed


Corff Dyfarnu:

UOW

Sector:

Addysg Uwch

Hyd y Rhaglen:

Gradd Sylfaen 2 flynedd / BSc 3 blynedd

Cyflenwi Dwyieithog:

Mae'r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Rhaglen Disgrifiad

Mae Chwaraeon yn un o feysydd mwyaf dynamig Coleg Sir Gâr. Rydym yn falch o allu cynnig rhaglenni gradd cyffrous, arloesol mewn chwaraeon, pêl-droed a rygbi. Dilysir ein holl gyrsiau chwaraeon gan Brifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant.

Mae gan yr holl gyrsiau gyfraddau llwyddiant a chyfraddau cyrhaeddiad ardderchog, a chysylltiadau cryf â diwydiant, sy’n sicrhau bod ein holl fyfyrwyr yn cael yr arweiniad a’r cyfleoedd gorau i gyrraedd y nodau y dymunant eu cyflawni. Mae ein staff chwaraeon tra chymwys yn cynnal eu hyfforddiant a datblygiad effeithiol gan sicrhau bod eu haddysgu yn berthnasol a chyfredol.

Mae’r BSc mewn Hyfforddiant a Pherfformiad Pêl-droed yn rhaglen seiliedig ar waith ymarferol er mwyn eich paratoi am yrfa yn y diwydiant chwaraeon. Mae’r rhaglen hon wedi ei dylunio i sicrhau profiad dysgu cyfredol a thrwyadl o safbwynt academaidd sy’n cwrdd ag anghenion y diwydiant lleol. Mae gan y rhaglen gysylltiadau cryf â thimau proffesiynol elit megis Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe, lle mae gan fyfyrwyr y cyfle i ennill profiad diwydiannol ar y lefel uchaf. Hefyd mae’r radd yn elwa o gysylltiadau cymunedol a adeiladwyd yn yr adran dros nifer o flynyddoedd, gan leoli myfyrwyr mewn ysgolion lleol gyda swyddogion datblygu chwaraeon lleol sy’n rhoi cipolwg ar lwybrau cyflogaeth posibl.  

Rhaglen Nodweddion

Mae'r meysydd astudio yn cynnwys Hyfforddi Pêl-droed Perfformiad Uchel, Materion Cyfoes mewn Hyfforddiant a Pherfformiad Pêl-droed, Arsylwi a Dadansoddi Hyfforddiant a Pherfformiad Pêl-droed a Chryfder a Chyflyru. Hefyd byddwch yn datblygu sgiliau rhyngbersonol trosglwyddadwy fel sgiliau ymchwil uwch, datrys problemau, dysgu annibynnol a sgiliau meddwl yn feirniadol wrth baratoi at yrfa mewn chwaraeon.  

Mae'r maes pwnc yn elwa o gael cyfleusterau ardderchog sy'n cynnwys labordy chwaraeon o'r radd flaenaf (gyda holl gyfarpar profi a meddalwedd safonol diweddaraf y diwydiant), swît ddadansoddi ac arwyneb 3G bob tywydd newydd. I ychwanegu at hyn mae'r coleg wedi buddsoddi mewn cyfleuster chwaraeon dan do newydd, yn cynnwys neuadd chwaraeon maint llawn yn ogystal â champfa cryfder a chyflyru.

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae Chwaraeon yn un o feysydd mwyaf dynamig Coleg Sir Gâr. Rydym yn falch o allu cynnig rhaglenni gradd cyffrous, arloesol mewn chwaraeon, pêl-droed a rygbi. Dilysir ein holl gyrsiau chwaraeon gan Brifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant.

Mae gan yr holl gyrsiau gyfraddau llwyddiant a chyfraddau cyrhaeddiad ardderchog, a chysylltiadau cryf â diwydiant, sy’n sicrhau bod ein holl fyfyrwyr yn cael yr arweiniad a’r cyfleoedd gorau i gyrraedd y nodau y dymunant eu cyflawni. Mae ein staff chwaraeon tra chymwys yn cynnal eu hyfforddiant a datblygiad effeithiol gan sicrhau bod eu haddysgu yn berthnasol a chyfredol.

Mae’r BSc mewn Hyfforddiant a Pherfformiad Pêl-droed yn rhaglen seiliedig ar waith ymarferol er mwyn eich paratoi am yrfa yn y diwydiant chwaraeon. Mae’r rhaglen hon wedi ei dylunio i sicrhau profiad dysgu cyfredol a thrwyadl o safbwynt academaidd sy’n cwrdd ag anghenion y diwydiant lleol. Mae gan y rhaglen gysylltiadau cryf â thimau proffesiynol elit megis Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe, lle mae gan fyfyrwyr y cyfle i ennill profiad diwydiannol ar y lefel uchaf. Hefyd mae’r radd yn elwa o gysylltiadau cymunedol a adeiladwyd yn yr adran dros nifer o flynyddoedd, gan leoli myfyrwyr mewn ysgolion lleol gyda swyddogion datblygu chwaraeon lleol sy’n rhoi cipolwg ar lwybrau cyflogaeth posibl.  

Cynnwys y Rhaglen

Mae’r cwrs yn cynnwys 16 modiwl a all gynnwys:

Lefel 4

Anatomeg a Ffisioleg

Hyfforddi Chwaraeon

Hyfforddi a Monitro 1

Dysgu Seiliedig ar Waith 1

Sgiliau Technegol a Thactegol

Dulliau Ymchwil a Sgiliau Astudio

Lefel 5

Hyfforddi Chwaraeon Uwch

Hyfforddi a Monitro 2

Dysgu Seiliedig ar Waith 2

Perfformiad Chwaraeon Ymarferol

Deiet, Anafiadau ac Adsefydlu

Lefel 6

Hyfforddi Perfformiad Uchel

Cryfder a Chyflyru

Arsylwi a Dadansoddi Perfformiad Chwaraeon

Dysgu Seiliedig ar Waith 3

Traethawd estynedig

Dull Asesu

Asesir y modiwlau trwy gyfuniad o aseiniadau, astudiaethau achos, llyfrau log ac asesiadau sgiliau ymarferol. Caiff modiwlau mwy damcaniaethol eu hasesu o arholiadau ffurfiol, aseiniadau, astudiaethau achos a gwaith prosiect.

Gofynion Mynediad

Bydd arnoch angen o leiaf 48 pwynt UCAS, fodd bynnag rydym yn awyddus i farnu pob ymgeisydd ar sail teilyngdod drwy gyfweliad ffurfiol.  

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Full Time Graig Campus 3 Years Gwneud Cais Via UCAS Ymholidarllen mwy
2019 - 2020 Full Time Graig Campus 3 Years Gwneud Cais Via UCAS Ymholidarllen mwy
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY