Ffon: 01554 748179

FdSc Hyfforddiant a Pherfformiad Pel Droed


Corff Dyfarnu:

UOW

Sector:

Addysg Uwch

Hyd y Rhaglen:

2 flynedd llawn amser neu 4 blynedd yn rhan-amser

Cyflenwi Dwyieithog:

Mae'r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Rhaglen Disgrifiad

Côd UCAS: C22

Côd Cwrs: FDEG1-SCPF - Gradd Sylfaen (2 flynedd yn llawn amser neu 4 blynedd yn rhan-amser) Mae hwn yn gwrs addysg uwch sy'n canolbwyntio ar Hyfforddiant a Pherfformiad  Pêl-droed. Gallwch ddilyn y cwrs naill ai'n llawn amser neu'n rhan-amser. Bydd cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus yn arwain at Radd Sylfaen.

Rhaglen Nodweddion

  • Mynediad lleol i Radd Brifysgol mewn Chwaraeon
  • Cynlluniwyd y cwrs hwn ar y cyd â chyflogwyr lleol a Phrifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant. Mae'n gyfoes, yn fanwl gywir o safbwynt academaidd ac yn diwallu anghenion y farchnad waith leol
  • Mae'r cwrs yn canolbwyntio ar hyfforddiant Pêl-droed a'r disgyblaethau cysylltiedig, profi ffitrwydd a chynllunio rhaglenni, seicoleg, anatomeg a ffisioleg.
  • Cynigir modiwl sgiliau astudio i gefnogi myfyrwyr a'u cynorthwyo i symud ymlaen i astudiaeth lefel uwch.
  • Ynghyd â hyn, paratoir myfyrwyr ar gyfer gweithio yn y diwydiant gyda modiwlau datblygiadPêl-droed a phrofiad diwydiannol.
  • Mae'r cwrs yn defnyddio cysylltiadau cymunedol cryf a sefydlwyd gan yr adran, i leoli myfyrwyr mewn Ysgolion Cynradd ac Uwchradd lleol, Uned Datblygu Chwaraeon Cyngor Sir Caerfyrddin, Swyddogion Datblygu Cyrff Llywodraethol Cenedlaethol, Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe, ac Academi Chwaraeon CSG er mwyn cael profiad gwaith ymarferol
  • Mae Gradd Sylfaen yn cynnwys 12 x modiwl 20 credyd. Byddai hyn yn cymryd dwy flynedd i gwblhau'n llawn amser. Gellir astudio'r cwrs naill ai'n llawn amser neu'n rhan-amser.
  • Ar ôl cwblhau gall myfyrwyr wneud cais am y BSc (Anrh) Lefel 6 (blwyddyn o hyd) mewn Hyfforddiant a Pherfformiad Pêl-droed.

Dilyniant a Chyflogaeth

Côd UCAS: C22

Côd Cwrs: FDEG1-SCPF - Gradd Sylfaen (2 flynedd yn llawn amser neu 4 blynedd yn rhan-amser) Mae hwn yn gwrs addysg uwch sy'n canolbwyntio ar Hyfforddiant a Pherfformiad  Pêl-droed. Gallwch ddilyn y cwrs naill ai'n llawn amser neu'n rhan-amser. Bydd cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus yn arwain at Radd Sylfaen.

Cynnwys y Rhaglen

Blwyddyn 1 – Hyfforddiant Pêl-droed,  Dulliau Ymchwil a Sgiliau Astudio, Hyfforddiant a Monitro 1, agweddau Technegol a Tactegol, Pêl-droed yn y Cymuned a Dysgu yn y Gwaith 1.

Ymarfer Blwyddyn 2 – Hyfforddiant  Pêl-droed Uwch, Hyfforddi a Monitro 2 Dysgu yn y Gwaith 2, Perfformiad  Pêl-droed Ymarferol

Dull Asesu

Caiff modiwlau eu hasesu trwy gyfuniad o aseiniadau, astudiaethau achos, llyfr log ac asesiad sgiliau ymarferol.

Caiff modiwlau mwy theoretig eu hasesu trwy gyfuniad o arholiadau ffurfiol, aseiniadau, astudiaethau achos a gwaith prosiect

Gofynion Mynediad

Tariff UCAS: 140 Pwynt. Mae cymwysterau cyfwerth hefyd yn dderbyniol.

Gellir ystyried ymgeiswyr hyn heb gymwysterau ffurfiol fel y mynno'r maes cwricwlwm. Mae Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant yn croesawu ceisiadau ar sail dysgu blaenorol, gellir dod o hyd i fwy o fanylion yma

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Full Time Graig Campus 2 Years Gwneud Cais Via UCAS Ymholidarllen mwy
2019 - 2020 Full Time Graig Campus 2 Years Gwneud Cais Via UCAS Ymholidarllen mwy
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY