Skip to main content

Academi TG.

Mae sesiynau'r Academi TG wedi'u hamserlennu ar gyfer pob prynhawn Dydd Mercher yn ein Labordai TG ag adnoddau da ar gampws y Graig. Mae sesiynau'r Academi'n cynnwys Codio, Dylunio Gwefannau, Cymorth Technegol TG, Rhwydweithio a Datrysiadau Meddalwedd TG ar gyfer Busnes.  Yn fuan byddwn yn cyflwyno Seiber-Ddiogelwch a Chyfrifiadura Cwmwl.

Mae'r Academi'n galluogi myfyrwyr i dderbyn addysgu ychwanegol yn eu maes dewisol, ac mae'n darparu cyfleoedd i gystadlu yng Nghystadlaethau Sgiliau Cymru. Yn y gorffennol, mae myfyrwyr wedi symud ymlaen drwy rowndiau rhanbarthol y DU i rownd derfynol UK Skills, yng nghanolfan NEC Birmingham.  Mae rhai o'n myfyrwyr wedi cynrychioli'r Deyrnas Unedig ar lefel Ewropeaidd a Rhyngwladol hefyd, yng Nghystadlaethau Euro Skills a World Skills.

Cysylltwch â Denise Hudson i gael mwy o wybodaeth Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.