Cystadlaethau Sgiliau.

Rydym yn falch iawn o’n llwyddiant mewn cystadlaethau sgiliau Cymru, y DU a WorldSkills. Yn y blynyddoedd diwethaf, mae ein myfyrwyr wedi ennill medalau mewn ystod eang o sectorau, sydd wedi eu rhoi ar y blaen ar gyfer y farchnad swyddi.

Mae Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yn cynnwys cyfres o gystadlaethau sgiliau lleol, sy’n aliniedig â chystadlaethau WorldSkills ac anghenion economi Cymru. Nod y cystadlaethau, a gyllidir gan Lywodraeth Cymru a’u cynnal gan rwydwaith ymroddedig o golegau, darparwyr dysgu seiliedig ar waith a sefydliadau a arweinir gan gyflogwyr, yw codi proffil sgiliau yng Nghymru.

Mae cystadlaethau sgiliau yn cynnig cyfle i fyfyrwyr, hyfforddeion a phrentisiaid godi eu proffil drwy gystadlu ar draws ystod o sectorau. Mae cymryd rhan yn y cystadlaethau yn rhad ac am ddim ac fel rheol cynhelir hwy rhwng mis Ionawr a mis Mawrth bob blwyddyn.

Goreuon y DU ar y Ffordd i Sianghai

Ennill medalau yn WorldSkills UK Live

Prentis yn ennill efydd yn WorldSkills Kazan

Buddugoliaeth driphlyg am sgiliau cyfrifiadura

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Get in Touch

Graig Campus
Sandy Road
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Coleg Sir Gar is a company limited by guarantee registered in England and Wales No. 08539630 and is a registered charity No. 1152522. 
The registered office is at The Graig Campus, Sandy Road, Pwll, Llanelli, Carmarthenshire, SA15 4DN