Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Sut gall y ganolfan fy helpu i?

Gall y ganolfan eich helpu trwy roi asesiad unigol i chi i asesu eich anghenion ychwanegol fel tystiolaeth o’ch anawsterau ar gyfer eich Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA). Gall y ganolfan eich asesu i weld os oes angen help arnoch gyda:

  • Gwaith Ymarferol
  • Hyfforddiant Arbenigol
  • Cymryd Nodiadau
  • Cyfarpar a meddalwedd cyfrifiadurol
  • Cyfarpar Ergonomig

Sut gallaf gael asesiad?

Byddwch chi, neu’ch Coleg neu’ch Prifysgol, yn cysylltu â Chyllid Myfyrwyr ac yn cyflwyno tystiolaeth o’ch cyflwr meddygol neu’ch anhawster dysgu. Os ydynt yn fodlon bod yna angen posibl am gymorth ychwanegol, bydd Cyllid Myfyrwyr wedyn yn eich cyfeirio at y Ganolfan Asesu i gael asesiad llawn a manwl.

Bydd angen i chi gael cadarnhad ysgrifenedig y bydd Cyllid Myfyrwyr yn talu am gost yr asesiad cyn y gellir trefnu apwyntiad.