Skip to main content
Campus slider
Campus slider

Sylfaen

Croeso i’n cyrsiau Mynediad a Sylfaen. Mae’r cyrsiau a gynigir yn rhoi cychwyn cadarn i ddysgwyr yng Ngholeg Sir Gâr a sail dda ar gyfer symud ymlaen, gydag amrywiol feysydd galwedigaethol ar gael fel rhagflas a dysgu ychwanegol a chefnogaeth fugeiliol ar gael ym mhob sesiwn. Cliciwch ar gwrs isod i ddod i wybod mwy.
Gellir dod o hyd i restr o n cyrsiau isod:

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.