Galluogi'r Bar Hygyrchedd
Campus slider

Sylfaen

Croeso i’n cyrsiau Mynediad a Sylfaen. Mae’r cyrsiau a gynigir yn rhoi cychwyn cadarn i ddysgwyr yng Ngholeg Sir Gâr a sail dda ar gyfer symud ymlaen, gydag amrywiol feysydd galwedigaethol ar gael fel rhagflas a dysgu ychwanegol a chefnogaeth fugeiliol ar gael ym mhob sesiwn. Cliciwch ar gwrs isod i ddod i wybod mwy.

Cyrsiau