Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Tir ac Amaethyddiaeth.

Mae ein Campws Gelli Aur yn ganolfan ragoriaeth yn y sector amaeth, gan gynnig nid yn unig cyrsiau amaethyddol ar lefel addysg bellach ac uwch, ond hefyd ymgysylltu â phrosiectau proffil uchel. Mae’r prosiectau cyfredol yn cynnwys trawsnewid slyri yn wrtaith sych a dŵr yfed, ac un arall yn canolbwyntio ar ddileu dolur rhydd feirysol y gwartheg.

Mae gan ddysgwyr a sefydliadau ddewis i gwblhau cymwysterau cyflawn neu ddetholiad o fodiwlau sy’n cyd-fynd orau â’u hanghenion busnes a hyfforddi.

Gellir teilwra digwyddiadau hyfforddi pwrpasol i fodloni eich anghenion; mae’r cymwysterau a’r cyrsiau poblogaidd yn cynnwys:

  • Tocio Traed Gwartheg
  • Plaladdwyr
  • Tryc Codi Telesgopig
  • Gyrru Tractor
  • Cynnal a Chadw Llif Gadwyn
  • Cwympo Coed

(Lawrlwythwch ein taflen am ragor o wybodaeth)

Cofrestrwch heddiw

Os hoffech chi gofrestru ar un o’n cyrsiau, cysylltwch â ni drwy ein ffurflen ymholiadau Cwblheir cofrestriad yr holl geisiadau am gyrsiau ar-lein o fewn un diwrnod gwaith.

Cysylltu â ni

I drafod eich anghenion hyfforddi ymhellach ffoniwch 01554 748344 heddiw neu ebostiwch Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..