Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Trin Gwallt, Prydferthwch a Therapi Cyfannol.

Mae gan y coleg enw da sydd wedi’i hen sefydlu yn y sector Gwallt, Prydferthwch a Therapi Cyflenwol lleol naill ai drwy ein salon ar gampws y Graig (Llanelli) neu drwy ein Prentisiaethau Seiliedig ar Waith.

Ar y cyfan mae’r hyfforddiant yn canolbwyntio ar NVQ, ond rydym ni hefyd yn gallu datblygu cynllun hyfforddi sy’n bodloni pob unigolyn yn eich sefydliad gan gynnwys gwasanaeth cwsmeriaid, cyfrifyddu ac iechyd a diogelwch.

Gellir teilwra digwyddiadau hyfforddi pwrpasol i fodloni eich anghenion; mae’r cymwysterau a’r cyrsiau poblogaidd yn cynnwys:

  • Gofal Cwsmeriaid
  • Technoleg Ewinedd
  • Trin Gwallt
  • Sgiliau Hanfodol
  • Cyfrifyddu

 (Lawrlwythwch ein taflen am ragor o wybodaeth)

Cofrestrwch heddiw

Os hoffech chi gofrestru ar un o’n cyrsiau, cysylltwch â ni drwy ein ffurflen ymholiadau Cwblheir cofrestriad yr holl geisiadau am gyrsiau ar-lein o fewn un diwrnod gwaith.

Cysylltu â ni

I drafod eich anghenion hyfforddi ymhellach ffoniwch 01554 748344 heddiw neu ebostiwch Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..