Galluogi'r Bar Hygyrchedd
Home page slider

Ffoto: Sian Broderick

Home page slider

Ffoto: Sian Broderick

previous arrow
next arrow

Croeso i
Fwyty Myrddin.

Bwyty Myrddin yw cyfleuster hyfforddi Coleg Sir Gâr ar gyfer egin-gogyddion a maître d’staff. Mae’r Bwyty Myrddin yn cynnig bwydlen table d’hote ac mae wedi hen ennill ei blwyf am ansawdd ei fwyd a’i wasanaeth, a gallwch fwynhau prydau o safon bwyty am brisiau rhesymol.

Ers nifer o flynyddoedd mae Bwyty Myrddin wedi rhoi cyfle i fyfyrwyr coginio proffesiynol a lletygarwch allu gwasanaethu’r cyhoedd mewn amgylchedd bwyty go iawn, gan roi profiad gwerthfawr iddynt o’r diwydiant ac o ymwneud â chwsmeriaid.

Mae llawer o gyn-fyfyrwyr wedi symud ymlaen i weithio ym mwytai gorau Llundain ac wedi gweithio mewn gwestai a bwytai megis Claridge’s a L’Esgargot.

Mae un cyn-fyfyriwr hefyd wedi gweithio gyda Marco Pierre White ac ar leoliad gyda Gary Rhodes. Mae gan bob un o’r tiwtoriaid yn y coleg brofiad o’r diwydiant. Gyda chefnogaeth gan gyflogwyr, maent mewn sefyllfa dda i baratoi myfyrwyr ar gyfer yr elfennau ymarferol a theori o weithio yn y diwydiant. Drwy gydol y flwyddyn bydd Bwyty Myrddin yn croesawu rhai o brif bencogyddion gwadd y sir i weithio gyda myfyrwyr, gan gynhyrchu bwydlenni arbennig a digwyddiadau ar gyfer y cyhoedd.

Mae gan y bwyty hefyd gyfleuster bach sydd ar gael i’w logi ar gyfer seminarau a chyfarfodydd.

Oriau Agor y Bwyty 2022 >>

Ffoniwch i gadw bwrdd

FFÔN

01554 748620/ 748261

E-BOST

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Bwyty Myrddin,Campws Pibwrlwyd, Caerfryddin

The College of Choice
Get in Touch

Graig Campus
Sandy Road
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.