Skip to main content

Cae chwarae 3G.

Mae ein cae chwarae 3G yn gyfleuster gwych ar gyfer addysgu, hyfforddi a gemau. Mae’r sioc laddwyr tanlawr yn golygu y gellir ei ddefnyddio ar gyfer pêl-droed a rygbi ill dau ac mae’n gyfleuster cymeradwy gan Undeb Rygbi Cymru a Chymdeithas Bêl-droed Cymru.

Mae’r cyfleuster ar gael i’w ddefnyddio gan y gymuned pan nad yw’n cael ei ddefnyddio ar gyfer addysgu neu gan yr Academïau Chwaraeon. Mae eisoes rhaglen brysur o sesiynau hyfforddi bob noson o’r wythnos lle mae ystod eang o sefydliadau partner yn llogi’r cae chwarae cyfan, neu rannau ohono ar gyfer eu hadrannau iau a hŷn.

Ar ddyddiau Sadwrn a Sul mae’r cae chwarae ar gael i’w logi ar gyfer gemau.

Am wybodaeth bellach ynghylch llogi’r cyfleuster hwn, cysylltwch â:

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. Ffôn: 01554 748147

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.