App - copy

Photo: Sally Nordan

App - copy

Photo: Sally Nordan

previous arrow
next arrow

Fferm Coleg Sir Gâr.

Mae Coleg Sir Gâr yn un o’r darparwyr blaenllaw yn y DU o ran rhaglenni ar dir mewn addysg bellach.  

Lleolir cyrsiau amaethyddol, coedwigaeth, rheolaeth cefn gwlad a pheirianneg ar dir ar gampws y coleg yn y Gelli Aur, sy’n gampws fferm wedi’i adeiladu i’r pwrpas ger Llandeilo. 

 

Ffoto: Nikita Evans
Ffoto: Sally Nordan

Mae'r Coleg yn ffermio 344 hectar o dir ffrwythlon Dyffryn Tywi, 3 milltir o Landeilo a 14 milltir o Gaerfyrddin.  Ffocws fferm y Gelli Aur yw cynhyrchu llaeth o laswellt. Ceir yno 500 o wartheg godro wedi’u rhannu’n ddwy fuches, sy’n golygu bod modd gwerthuso dwy strategaeth rheoli buches wahanol. Ceir menter eidion fach hefyd, a phraidd o famogiaid bridio.

Yn ogystal, mae’r Gelli Aur yn gartref i’r Ganolfan Ymchwil Amaethyddol, sy’n anelu at hwyluso datblygiad y diwydiant amaethyddol yng Nghymru trwy drosglwyddiad rhagweithiol technoleg, a thrwy ddarparu cyngor arbenigol.

Mae Cyfleusterau Cynadledda’r Gelli Aur hefyd ar gael drwy gydol y flwyddyn ar gyfer seminarau a chyfarfodydd.  Mae’r cyfleusterau modern, ynghyd â thîm ymroddedig o ddarlithwyr, hyfforddwyr a staff cymorth technegol, a gwasanaeth arlwyo ardderchog sy’n cynnig bwydlenni amrywiol yn ei wneud yn lleoliad delfrydol ar gyfer unrhyw ddigwyddiadau hyfforddiant neu ddatblygiad proffesiynol.

Canolfan Anifeiliaid Bach a Cheffylau

Mae gan y Ganolfan Anifeiliaid Bach a Cheffylau, sydd wedi’i lleoli ar Gampws Pibwrlwyd, Caerfyrddin, gyfleusterau ardderchog, yn cynnwys ysgol farchogaeth dan do ac awyr agored, tŷ adar a chyfleuster gofal anifeiliaid egsotig ar gyfer ymlusgiaid, pysgod ac amffibiaid.

Mae’r staff yn y maes yn ymroddgar, yn brofiadol a thra chymwysedig ac yn sicrhau bod gan yr holl fyfyrwyr fynediad i’r amgylchedd dysgu ysgogol hwn.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Get in Touch

Graig Campus
Sandy Road
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Coleg Sir Gar is a company limited by guarantee registered in England and Wales No. 08539630 and is a registered charity No. 1152522. 
The registered office is at The Graig Campus, Sandy Road, Pwll, Llanelli, Carmarthenshire, SA15 4DN