Byddwch Actif.

Mae iechyd a lles ein dysgwyr yn flaenoriaeth uchel yng Ngholeg Sir Gâr. Cynlluniwyd y rhaglen Byddwch Actif i ddarparu ystod eang o weithgareddau er mwyn annog ein myfyrwyr i fod yn fwy actif.

Agwedd bwysig y rhaglen yw ei bod wedi’i chynllunio gennych chi, y myfyrwyr, felly y gweithgareddau yw’r pethau rydych chi eisiau eu gwneud. Boed hynny yn dodge ball, Soffa i 5k, sesiynau ffitrwydd yn ein Swît Ffitrwydd, dawns stryd, tenis bwrdd neu yoga – eich dewis chi yw a bydd y tîm Byddwch Actif yn gweithio’n galed i gyflenwi eich awgrymiadau.

Mae Byddwch Actif yn ymwneud â chael hwyl, does dim rhaid iddo fod yn gystadleuol, does dim hyd yn oed rhaid i chi wisgo cit arbennig ac mae’r cwbl yn rhad ac am ddim.

Pa un bynnag gampws rydych chi arno mae’r tîm Byddwch Actif yn awyddus i glywed pa weithgareddau hoffech chi gymryd rhan ynddynt.  Gofynnwch i’ch tiwtor am fwy o wybodaeth neu cysylltwch â’r tîm Byddwch Actif trwy e-bostio

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Foto: Stephen Thomas
Foto: John Manley
Foto: John Manley

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Get in Touch

Graig Campus
Sandy Road
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Coleg Sir Gar is a company limited by guarantee registered in England and Wales No. 08539630 and is a registered charity No. 1152522. 
The registered office is at The Graig Campus, Sandy Road, Pwll, Llanelli, Carmarthenshire, SA15 4DN