Skip to main content

Gadewch i ni Fod yn Uchelgeisiol

Mae eich amser yng Ngholeg Sir Gâr a Choleg Ceredigion yn darparu cyfleoedd dwyieithog i chi ddatblygu’r sgiliau cyflogadwyedd a menter sydd eu hangen arnoch ar gyfer bywyd bob dydd, dilyniant i fyd gwaith ac i gynnal cyflogaeth ar gyfer y dyfodol.  Pa bynnag flwyddyn rydych chi ynddi a pha bynnag gwrs rydych chi'n ei astudio, os ydych chi'n fyfyriwr gyda ni, mae hyn yn bendant ar eich cyfer chi.  

ARCHWILIO - Ewch ati i archwilio pwy ydych chi a darganfyddwch eich pwrpas. Byddwch yn chwilfrydig, yn feddwl agored ac yn rhagweithiol.

PARATOi - Paratowch ac arloeswch eich agweddau tuag at waith a hunangyflogaeth. Dewch yn hunan-gymhellol, ewch y tu hwnt i gyfyngiadau canfyddedig a chyflawnwch eich uchelgeisiau a chyrchnodau personol.

CYSYLLTU - Cysylltwch a byddwch yn agored i bosibiliadau newydd. Byddwch yn ymatebol i gyfleoedd trwy wneud cysylltiadau newydd a rhwydweithio.

Gyda chymaint o gyfleoedd ar gael, mae gennym bopeth sydd ei angen arnoch i'ch paratoi ar gyfer dyfodol llwyddiannus.  Cymerwch yr amser i ddarllen ein rhaglen Byddwch yn Uchelgeisiol gyffrous.

1
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Exit full screenEnter Full screen
Shadow

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.