Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Undeb y Myfyrwyr.

Fel myfyriwr yng Ngholeg Sir Gâr rydych yn aelod awtomatig o Undeb Myfyrwyr Coleg Sir Gâr. Mae hyn yn golygu eich bod yn gallu gwneud mantais lawn o bopeth sydd gennym i'w gynnig, gan gynnwys digwyddiadau yn y coleg, cynrychiolaeth myfyrwyr a gwybodaeth am fywyd myfyriwr. 
Ein gwaith ni yw gwneud yn siŵr eich bod yn cael profiad gwych yn ystod eich amser yng Ngholeg Sir Gâr. Er mwyn eich cynrychioli'n iawn fel myfyrwyr yng Ngholeg Sir Gâr mae'n bwysig ein bod yn cael ein cyfarwyddo gan EICH syniadau a'ch profiadau CHI. Rhowch wybod i ni beth ydych yn ei feddwl trwy gysylltu ag un o'ch Swyddogion Myfyrwyr etholedig, Cynrychiolwyr Cwrs, Llywydd Undeb y Myfyrwyr, Siôn Davies neu trwy anfon e-bost i Undeb y Myfyrwyr ar: 
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Mae'r swyddi canlynol yn ffurfio tîm Undeb Myfyrwyr Coleg Sir Gâr ac fel rheol byddant yn agor ar gyfer etholiadau yn nhymor olaf y flwyddyn academaidd, fel arfer o ddiwedd mis Mai hyd at ddechrau mis Mehefin. Mae rhai swyddi wedi cael eu llenwi'n barod ar gyfer y flwyddyn academaidd 2015/16 gan gynnwys:

Llywydd – Sion Davies
Is-lywydd – Ar gael o hyd 
Swyddog Menywod – Rachel Howell
Swyddog LGBT+ (Lesbiaidd, Hoyw, Deuryw a Thrawsryw) – Candice Griffiths
Swyddog Myfyrwyr Croenddu – Kimberley Abodunrin 
Swyddog Myfyrwyr Anabl – Ar gael o hyd 
Swyddog y Gymraeg - Ar gael o hyd

Caiff myfyrwyr newydd y cyfle i gael eu hethol ar gyfer y swyddi gwag o fis Medi.

Mae gan bob myfyriwr yr hawl i brynu Cerdyn NUS Extra a fydd yn costio £12 ac sy'n gallu arbed arian i chi gyda chostau teithio, dillad, adloniant a llawer mwy. Am fwy o wybodaeth dylech chi gysylltu â'r Swyddog Cyswllt Myfyrwyr ar eich campws neu ewch i: http://www.nus.org.uk/en/nus-extra/

Clybiau a Chymdeithasau

Mae yna nifer o glybiau a grwpiau cymdeithasol dan arweiniad myfyrwyr sy'n ymgynnull i rannu eu diddordebau cyffredin ac mae'r rhain yn ffyrdd da o gwrdd â phobl newydd. Bydd posteri'n cael eu rhoi o gwmpas y campws i hysbysebu beth sy'n digwydd a ble. Os nad ydych yn gweld cymdeithas sydd o ddiddordeb i chi beth am ddechrau un eich hun? Gallwch chi ddechrau clwb neu gymdeithas ar gyfer bron unrhyw beth, yna gallwch chi ddenu aelodau a chefnogaeth Undeb y Myfyrwyr a fydd efallai yn gallu eich helpu gyda pheth arian i gynnal eich gweithgareddau. Bydd Swyddogion Cyswllt Myfyrwyr yn gallu eich helpu i ddod i gysylltiad â'r bobl iawn i roi pethau ar waith, felly os oes gennych ambell syniad gwych, cofiwch eu rhannu nhw.