Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Diogelu

Yng Ngholeg Sir Gâr a Choleg Ceredigion rydym wedi ymrwymo yn ein dyletswydd gofal bod pob myfyriwr yn cael ei gadw'n ddiogel rhag niwed, a all gynnwys camdriniaeth, esgeulustod neu radicaleiddio.

Rydym yn annog yr holl staff a myfyrwyr i adnabod arwyddion niwed neu gamdriniaeth bosibl a throsglwyddo pryderon i'r Tîm Lles Myfyrwyr ar y cyfle cyntaf.

Mae staff a myfyrwyr yn adolygu eu gwybodaeth am fygythiadau yn barhaus ac yn mynychu cyrsiau hyfforddi rheolaidd.

Cyfarfod â'r Tîm

Dyma restr o gysylltiadau os ydych chi am drafod unrhyw Faterion diogelu:

Tom Snelgrove - Arweinydd Diogelu Dynodedig / Cyfarwyddwr Dysgwyr a Phartneriaethau Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. 07388 387881

Jamie Davies - Rheolwr Lles a Dirprwy Diogelu Dynodeig
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. 07557 316165

Elaine James - Cydlynydd Lles y De / Wellbeing Coordinator South Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. 07827 449457

Alison Davies - Campws Rhydaman - Lefel Mynediad  Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. 07443 352815