Skip to main content

Diogelu

Yng Ngholeg Sir Gâr a Choleg Ceredigion rydym wedi ymrwymo yn ein dyletswydd gofal bod pob myfyriwr yn cael ei gadw'n ddiogel rhag niwed, a all gynnwys camdriniaeth, esgeulustod neu radicaleiddio.

Rydym yn annog yr holl staff a myfyrwyr i adnabod arwyddion niwed neu gamdriniaeth bosibl a throsglwyddo pryderon i'r Tîm Lles Myfyrwyr ar y cyfle cyntaf.

Mae staff a myfyrwyr yn adolygu eu gwybodaeth am fygythiadau yn barhaus ac yn mynychu cyrsiau hyfforddi rheolaidd.

Cyfarfod â'r Tîm

Dyma restr o gysylltiadau os ydych chi am drafod unrhyw Faterion diogelu:

Tom Snelgrove - Arweinydd Diogelu Dynodedig / Cyfarwyddwr Dysgwyr a Phartneriaethau Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. 07388 387881

Jamie Davies - Rheolwr Lles a Dirprwy Diogelu Dynodeig
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. 07557 316165

Elaine James - Cydlynydd Lles y De / Wellbeing Coordinator South Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. 07827 449457

Alison Davies - Campws Rhydaman - Lefel Mynediad  Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. 07443 352815

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.