Diogelu

Yng Ngholeg Sir Gâr a Choleg Ceredigion rydym wedi ymrwymo yn ein dyletswydd gofal bod pob myfyriwr yn cael ei gadw'n ddiogel rhag niwed, a all gynnwys camdriniaeth, esgeulustod neu radicaleiddio.

Rydym yn annog yr holl staff a myfyrwyr i adnabod arwyddion niwed neu gamdriniaeth bosibl a throsglwyddo pryderon i'r Tîm Lles Myfyrwyr ar y cyfle cyntaf.

Mae staff a myfyrwyr yn adolygu eu gwybodaeth am fygythiadau yn barhaus ac yn mynychu cyrsiau hyfforddi rheolaidd.

Cyfarfod â'r Tîm

Dyma restr o gysylltiadau os ydych chi am drafod unrhyw Faterion diogelu:

Tom Snelgrove - Arweinydd Diogelu Dynodedig / Cyfarwyddwr Dysgwyr a Phartneriaethau Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. 07388 387881

Jamie Davies - Rheolwr Lles a Dirprwy Diogelu Dynodeig
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. 07557 316165

Elaine James - Cydlynydd Lles y De / Wellbeing Coordinator South Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. 07827 449457

Alison Davies - Campws Rhydaman - Lefel Mynediad  Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. 07443 352815

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Get in Touch

Graig Campus
Sandy Road
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Coleg Sir Gar is a company limited by guarantee registered in England and Wales No. 08539630 and is a registered charity No. 1152522. 
The registered office is at The Graig Campus, Sandy Road, Pwll, Llanelli, Carmarthenshire, SA15 4DN