English Cymraeg

Addysg Uwch yng Ngholeg Sir Gâr

Canlyniadau’r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2020

At ei gilydd, set arall eto o ganlyniadau RHAGOROL i’r Coleg.
Mae dadansoddiad o’r duedd 3 blynedd yn cynrychioli gwelliant parhaus a/neu fodlonrwydd cyson myfyrwyr.
Mae bodlonrwydd myfyrwyr yng Ngholeg Sir Gâr yn uwch na chyfartaleddau PCYDDS a’r Sector Sefydliadau Addysg Uwch yng Nghymru a’r DU ar draws pob categori o’r arolwg.

Addysgu

Cyfleoedd Dysgu

Uchafbwyntiau Eraill